Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Děsivé proroctví věštkyně Sibyly a konec světa: Uf, z těchto budete mít husí kůži!

Autor článku: |2020-11-06T09:29:20+02:006. 11. 2020|Svět, zzz_Titulní zpráva|

Věštkyně Sibyla předpověděla rovnoprávnost žen, konec světa, ale i kolaps Evropy. Kdo však tato tajuplná věštkyně ve skutečnosti je? Sibyla byla podle starověkých Řeků jedna věštkyně či jméno určitých několika významných věštkyň. Sibylla byli i starověké věštkyně a vědmy. Některé zdroje uvádějí, že jich bylo dohromady 10, jiné zase 20 a více.

„Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinově do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné. Přijde doba, že z tisíce dívek jediné panny nebude, protože ženy panenství své už před zasnoubením mužem jiným za zlato a víno dají. Přijde čas, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávali své tělo, a tak dobývající s muži cizími, statků pozemských nabyly. “

„Lež bude pravdou. Toho času nezná krajan krajana a bude si myslet, že je cizozemcem, neboť v té době budou lidé různé kroje nosit, vymyšlené od samého ďábla. A tak, jako u panství, tak i u prostého lidu bude se jeden nad druhého povyšovat, každý se bude cítit více než ten druhý, a vrchnosti se nepostaví proti tomuto zlu, neboť samy příčinou toho budou. přetvářky budou mezi manžely a bratry. bude více falešnosti než upřímnosti. “

„Ceny domů a pozemků budou vysoké. Pracující člověk nebude moci nabýt žádný majetek. Pozemky a domy budou jen v rukou velkých pánů. “

Více na pluska.sk

loading...