Vzrostl zájem o LPG

LPG
Vzrostl zájem o LPG

Ohrožení dodávek ruského plynu způsobilo výrazný růst poptávky po jeho možné alternativě. Tou je kapalný propan (LPG) dodávaný do zásobníku. LPG je cenově stabilnější, protože není primárně závislé na Rusku; například společnost Primagas deklaruje, že veškeré dodávky uspokojí z jiných zdrojů. Enormní zájem o záložní řešení ve formě propanového zásobníku způsobil, že na trhu zásobníky dochází. Možnosti zajistit si do zimy záložní zdroj plynu jsou tak značně omezené.

LPG bylo vždy vhodnou alternativou zemního plynu v lokalitách, kde není dostupná distribuční soustava. V Česku překvapivě není takových lokalit úplně málo a čistým propanem ze zásobníku topí dle informací České asociace LPG (ČALPG) asi 10 tisíc domácností. V loňském roce přitom i v souvislosti s tlakem na výměnu starých kotlů zájem o propanové vytápění výrazně rostl. Data Celní správy dokládají, že spotřeba topného LPG se loni meziročně navýšila o nebývalých 14 %.

Není plyn jako plyn

LPG je totiž současnou geopolitickou situací dotčeno jen velmi málo. I když stejně jako u jiných zdrojů energie došlo k určitému zdražení, je propan výrazně cenově stabilnější, protože není primárně závislý na Rusku. Velká část tuzemské poptávky je uspokojena LPG získaným při rafinaci ropy v rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ta je napojena na ropovod Ingolstadt (IKL), který přivádí ropu z ropovodu TAL, jímž proudí tato komodita z italského přístavu Terst. Navíc po dohodě s Bavorskem byla nedávno kapacita ropovodu navýšena.

Pokud jde o další zdroje, LPG do tuzemska v největší míře proudí z Belgie, Nizozemska a Německa. Evropské terminály nicméně umožňují importovat propan prakticky odkudkoliv, například z USA, Kataru, Norska i dalších zemí, a tím suplovat eventuální přerušení dodávek z Ruska.

Nedostatek propanových zásobníků pro záložní zdroje plynu

Podle Ivana Indráčka z ČALPG dostala perspektiva zemního plynu těžkou ránu. Lidé v obavách o dodávky zemního plynu zatím hlavně zjišťují, jaké jsou další možnosti a co obnáší eventuální přechod na propan. Rozdíl je pouze v nutnosti instalace plynového zásobníku. Stávající plynový kotel a spotřebiče lze využívat dál, a to s jednoduchou úpravou – přetryskováním – pro spalování jiného typu plynu.

Jiná je situace u firem, jejichž výrobní proces je na plynu závislý a jsou proto v posledních měsících nuceny předpokládat, že omezení dodávek zemního plynu skutečně nastane. Je zřejmé, že velké podniky s největším odběrem plynu musí v případě LPG narazit na kapacitní limity zásobníků i logistiky dodavatelů. U běžné firmy s roční spotřebou až 7 000 MWh energie většinou není problém nahradit zemní plyn kapalným propanem.

Vzhledem k velkému zájmu jsou totiž projektanti, instalační společnosti i výrobci zásobníků nyní výrazně zahlceni. Za letošní první pololetí se eviduje meziročně o třetinu více firemních zákazníků a přibližně z poloviny jde o nějakou formu záložního zdroje plynu.  Na trhu proto docházejí plynové zásobníky.

LPG ze zásobníku se typicky uplatňuje ve stavebnictví (např. betonárky, obalovny asfaltu), v zemědělství (sušičky obilí, vytápění při chovu drůbeže apod.) nebo v potravinářství (např. pivovary, palírny, cukrovary nebo pražírny kávy). Za zmínku dále stojí lakovny, sklárny, ale i segment HORECA (topení, TUV i vaření v restauracích a hotelech) či vytápění jakýchkoliv provozoven nebo institucí (školy, úřady, domovy důchodců atd.).